„There are no passengers on spaceship earth. We are all crew.”

Marshall McLuhan

Dieta wegetariańska z punktu widzenia problemów współczesnego świata (ekologia, przeludnienie, zaburzenie klimatu, zanieczyszczenie) jest najprostszym i najbardziej praktycznym sposobem konkretnego i przynoszącego dobry rezultat działania. Na tym poziomie „rozwoju” cywilizacji” nie jest już to kwestia „mody” etc, a palącej konieczności, a przede wszystkim świadomości współzależności zjawisk i procesów, których jesteśmy częścią.

Propagowanie diety wegetariańskiej w tym kontekście jest o wiele bardziej sensowne i mądre niż odwoływanie się do moralizatorskich i religijnych argumentów i dogmatów. Konkretne działanie i jasny kierunek znaczy o wiele więcej niż przekonywanie kogokolwiek o słuszności swojego poglądu.

Badając tendencje żywieniowe z wielu źródeł można przyjąć, że zapotrzebowanie na konkretną i skuteczną wiedzę z zakresu żywienia i dietetyki oraz odchodzenie od formuły restauracyjno – ekskluzywnej (w dobie coraz bardziej oczywistych kryzysów ekonomicznych i społecznych) staje się faktem, podobnie jak upada wiele mitów i wyobrażeń co do „zdrowotności” diety mięsnej i kosztów produkcji opartych na nadmiernym konsumowaniu i hodowli tzw: „żywca zwierzęcego” (okrucieństwo, zachłanność i wreszcie absolutną nieopłacalność w kontekście kosztów produkcji, szkód dla środowiska), można wysunąć wniosek, że świadome bezmięsne żywienie to aspekt procesu ewolucji człowieka i nowy sposób pojmowania jego współzależności i odpowiedzialności w skomplikowanym i złożonym ekosystemie.

wegekuchnia_logo_new_1000